Lekebamser stemplet som farlig

Da de 160 lekebamsene kom umerket til Bergen, slo Tollvesenet til. Nå er bamsene blitt destruert.

Bamse
Foto: Karen Marie Berg / NRK

– Dette har med sikkerhet å gjøre. Leker skal være CE-merket i henhold til forskrifter i EØS-området. Disse bamsene manglet slik merking, sier Rolf-Ole Seljeflot, avdelingssjef for revisjon og vareførsel i Tollregion Vest-Norge.

Giftig og brannfare

Det var en butikk i Bergen som tidligere i år bestilte en container med leketøy fra Kina. Da containeren ankom Bergen, sjekket Tollvesenet innholdet. De 160 bamsene som manglet godkjent merking, ble vareprøver sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Leketøy kan både inneholde gift og brannfarlige stoffer. Derfor er vi nøye med at merkingen og godkjenningen skal være i orden. Vi ønsker ikke at barn skal utsettes for fare, sier Seljeflot.

Falske merkvarer

Den manglende merkingen førte til at DSB ikke ville gi innførselsetillatelse. Dermed ble bamsene destruert. Rolf-Ole Seljeflot forteller at det ikke bare er leketøy som blir nøye kontrollert av tollvesenet.

– Vi ser også en del tilfeller av falske merkevarer. For eksempel klær som er produsert uten lovlig lisens av ikke godkjente fabrikker. Her dreier det seg om økonomisk kriminalitet, og dette ønsker vi å slå ned på, sier Seljeflot.