Leitar etter føraren

Naudetatane er framme ved Bildøybakken der ein bil har køyrd i fjellveggen. Det er ingen personar i eller ved bilen, og politiet søker i nærområdet. Bildøybakken er stengt for trafikk. Omkøyring via Kolltveittunnelen.