NRK Meny
Normal

Lege får kritikk for å ha erklært mann som død

Etter 40 minutter avsluttet legen førstehjelpen, avbestilte Luftambulansen og erklærte mannen som død. En time senere våknet mannen.

Luftambulanse Bergen

STOPPET: Luftambulansen var på vei her fra Bergen til Stord for å hjelpe 35-åringen. Legen avbestilte helikopteret, noe han nå får kritikk for. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Foto: Roy Hilmar Svendsen

Hendelsen fant sted i januar 2013 på Stord. En 35 år gammel mann fikk hjertestans i sitt eget hjem. Lege og ambulansepersonell rykket ut og startet hjerte-lunge-redning.

Etter 40 minutter vurderte legen mannen som død, og avbestilte Luftambulansen som var på vei.

Først en time senere, da 35-åringens familie tok farvel med ham, begynte han å røre på seg. Da ble han fraktet til sykehus for videre behandling, og overlevde.

To ganger tilsynssak

Fylkesmannen ble varslet av Helse Fonna om hendelsen, og opprettet tilsynssak samme år. Konklusjonen ble da at avgjørelsen om å avslutte behandlingen av 35-åringen var forsvarlig. Helsepersonellet kunne ikke lastes.

Høsten 2014 opprettet Fylkesmannen nok en tilsynssak. Politiets arbeid med saken gav tilsynsmyndighetene flere opplysninger om det som skjedde. I tillegg kom det en ny sakkyndig inn i saken, som gjorde saksbehandlerne oppmerksomme på flere nye momenter.

Dermed konkluderer Fylkesmannen denne gangen med at legen handlet uforsvarlig.

– Burde ikke avbestilt Luftambulansen

– Vi mener for det første at legen burde tatt flere opplysninger inn i det grunnlaget han hadde for å bestemme seg for å avslutte den livreddende behandlingen til pasienten. Det var noen funn som viste at pasienten kunne være i live. I tillegg har vi kritisert at legen avviste hjelp fra Luftambulansen som var like ved. Vi mener legen burde ventet til den kom, da de har bedre kvalifisert personale og utstyr, forklarer seniorrådgiver, Helene Myhre, hos Fylkesmannen i Hordaland.

Myhre forklarer også at det var flere til stedet under hendelsen, som etter at legen hadde avsluttet behandlingen, mente at pasienten gjorde tegn til liv.

– Vi mener legen tidligere burde tatt hensyn til det og revurdert beslutningen sin.

– Hvordan har legen opptrådt?

– Vi mener at disse to forholdene til sammen er brudd på helsepersonelloven, altså at legen her har handlet uforsvarlig, sier hun.

Fylkesmannen vurderer ikke saken så alvorlig at det vil få flere følger enn kritikk for legen.

Siste video

Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.
Programleder: Marte Rommetveit