Lavere arbeidsledighet i sør

Alle kommunene i Sunnhordland opplever nedgang i arbeidsledighet. – Dette viser at det nå er mer aktivitet i arbeidsmarkedet enn for kort tid siden, sier Geirmund Mæland i Nav, ifølge Sunnhordland. Fra august til september gikk arbeidsledigheten ned med hele 18 prosent, noe som også skyldes utdanningsstart og flere i ordinære tiltak.

Aker Kværner Stord