Lange køer ved Arnanipatunnelen

Det er lange køer ved Arnanipatunnelen. Tunnelen ble stengt etter at flere steiner falt fra taket. Ryddemannskap har enda ikke ankommet tunnelen. Anbefalt omkjøringsvei er fv. 567 via Osterøy.