Lånekassen kutter folk i tre byer

Statens lånekasse for utdanning ønsker å fjerne hver sjette medarbeider, og legger ned kontorer i tre byer, skriver avisa Nordlys. Kontoret i Bergen skal holdes åpent helt til alle ansatte slutter gjennom naturlig avgang og aktiv jobbsøking. Kontorene i Tromsø og Ørsta legges ned innen 2020. Det jobber til sammen 50 personer på de tre kontorene.