NRK Meny

Lakserømming i Kvinnherad

Oppdrettslaks har rømt i forbindelse med avlusing i Kvinnherad fra Marine Hardvest sitt anlegg. Rømningsomfanget er ikke avklart, men fiskeridirektoratet jobber ut fra at det kan være et betydelig antall som har rømt. Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om å drive gjenfangst i et utvidet område. Etter hendelsen og det er per 22. desember fanget om lag 100 laks.