Normal

Valgte KrF på grunn av abortsaken

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy er Kristelig Folkepartis listetopp i Hordaland. Eldreomsorg er viktigste sak for henne.

Laila Dåvøy
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Laila Dåvøy er en av de mest erfarne stortingskandidatene fra Hordaland. Hun har vært med som statssekretær og statsråd i tre borgelige regjeringer.

Som sykepleier er det helsepolitikken Dåvøy har engasjert seg sterkest i. Hun har tidligere vært leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Mer rehabilitering, bedre rusomsorg, bedre tilbud innen psykiatri. Eldreomsorg, bedre innhold og kvalitet .

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Raskere veiutbygging, bedre kollektivtilbud.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Ikke ønskelig.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Abortsaken på 70 tallet, og partiets kristne verdigrunnlag.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Eldreomsorg, spesielt de syke eldre. Mange andre saker i tillegg…

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Deres politiske verdistandpunkter i ulike saker.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget og hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Jeg samarbeider godt med alle partier i Stortinget, avhengig av hvilke saker det dreier seg om.