NRK Meny
Normal

Lagrer radioaktivt avfall ved gangsti

Indus Kjemiske i Indre Arna fikk radioaktivt oljeslam i retur fra Sverige. Det blir lagret i fabrikken mens de finner ut hva de skal gjøre med det.

Indus Kjemiske i Indre Arna fikk radioaktivt oljeslam i retur fra Sverige. Det blir lagret i fabrikken mens de finner ut hva de skal gjøre med det.

VIDEO: HER HAVNET SLAMMET: Indus kjemisk teknisk fabrikk i Arna i Bergen.

– Avfallet er helt ufarlig. Du finner like høye forekomster i naturen, sier Rune Holmelid, kjemisk ingeniør i Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS til NRK.

Han avviser at folk som går på stien ved fabrikken kan ta skade.

Svenske nektet å ta imot

Indus sendte i mai i fjor en last oljeslam til et forbrenningsanlegg i Malmö i Sverige. Avfallet slo ut på 7,3 meters avstand i en kontroll. Det var lavradioaktivt, avslører SVT i dag.

Svenskene nektet å ta imot det, og i forrige måned kom det til Indre Arna.

– Dette er ikke bra. Men når vi har stoppet det og sendt det tilbake til leverandøren har vi gjort det vi skal, sier kommunikasjonssjef Gunilla Carlsson i Sysav, Skånes avfallsverk.

Hevder Indus følger reglene

Holmeli i Indus har svart skriftlig på spørsmål fra den svenske kringkasteren og NRK. Der skriver han at Indus følger alle regler for behandling av farlig avfall og at selskapet har alle godkjenninger som trengs.

Han forklarer at det radioaktive slammet ble innmeldt til Indus 20.05.14 fra en underleverandør. Dette firmaet hadde fått i oppdrag å rengjøre en oljeutskiller hos en gravemaskinentreprenør.

– Under normale omstendigheter skal det ikke finnes radioaktivt avfall i oljeutskillere hos denne type firma. Derfor ble det heller ikke kontrollert for dette, sier Holmeli.

Han forklarer at det var først ved levering til Sysav 26.05.14 de fant ut dette.

Har aldri skjedd før

– Har dere opplevd lignende problemer tidligere?

– Nei! Vi har internkontroll med tilhørende rutiner som alltid er oppdatert. Ved siste kontroll fra norske myndigheter var det ingen avvik, forklarer Holmeli.

Han forteller videre at det alltid vil være usikkerhetsmomenter så lenge man jobber med farlig avfall.

Venter på svar

Ifølge Holmeli er Indus i løpende kontakt med Miljøverndirektoratet om hva som skal skje med avfallet som nå ligger i Arna.

– Det er tatt analyser av de to tønnene med radioaktivt avfall. Svaret derfra vil avgjøre hvordan det skal destrueres, skriver Holmeli.

Virksomheter som leverer farlig avfall skal alltid gi nok opplysninger til at den videre håndteringen kan skje på en forsvarlig måte.

– Det vil alltid være avfallsprodusenten som har ansvar for å deklarere sitt avfall i henhold til Den Europeiske Avfallsliste, påpeker Holmeli.

Han sier Indus nå vil se om rutinene for kontroll av avfall er gode nok.

Siste video

Programleiar: Tale Hauso
Panini-bølgen sprer seg over landet under VM.
Kvinner i klart undertall gatelangs i Bergen. Nå blir det endring.