Kvinne funnen omkomen i Odda

Seint i ettermiddag fann politiet ein omkomen person i brannruinanane etter brannen i Odda søndag. – Vi kan stadfeste at vi har funne ein omkomen person. Vedkomande er sendt til Gades Institutt for obduksjon og identifisering, seier lensmann Terje Kvalvik like etter klokka 18.00. Politiet meiner det truleg er snakk om den 56 år gamle kvinna som har vore sakna sidan søndag.