Kutter investeringer med 418 mill.

En stram økonomi gjør at det nye Vestland fylke trolig må utsette en rekke prosjekter i sitt første år. Fellesnemnda for sammenslåingen vedtok i dag at de foreløpig går inn for å kutte investeringsbudsjettet med 418 millioner kroner. Det betyr at flere skole- og veiprosjekter vil bli utsatt ett år. Samtidig vedtok de at planleggingen av prosjektene skal fortsette, slik at det ikke blir ytterligere utsettelser.