Kun fem ferjesamband er opne

Desse ferjesambanda i Hordaland er framleis opne, trass i ekstremvêret Urd: Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, Kvanndal-Utne, Jondal-Tørvikbygd (biletet), Breistein-Valestrand, Masfjordnes-Duesund. Ingen bruer i Hordaland er stengde på grunn av uvêret.

Ferja Jondal-Tørvikbygd går trass i Urd
Foto: Christian Lura/NRK