Kritiserer politikar for dobbelrolle

Høgrepolitikar og eigedomsutviklar får kritikk for å ha hatt ei dobbelrolle under utbygginga av Straumesundet i Fjell kommune. – Det kunne ikkje vore fleire hattar på det hovudet, seier leiar for motstandarane.

Liv Strømme

KRITISERER POLITIKAR: Liv Strømme har stått i bresjen for motstandarane av utbygginga i Straumesundet i Fjell kommune. Ho meiner politikar og eigedomsutviklar Ernst Einarsen har hatt ei tvilsam dobbeltrolle når planane for Straumesundet blei lagt.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fjell kommune har fått sterk kritikk for å ha fylt steinmassar i Straumesundet, for å gje plass til blokker med 250 bustader og næringsbygg.

Liv Strømme som har stått i bresjen for motstandarane, meiner eigedomsutviklar og Høgre-politikar Ernst Einarsen i Fjell kommune har hatt politisk makt til å få gjennom sitt eige utbyggingsprosjekt.

– Han har ei tvilsam dobbeltrolle fordi han både har vore utbyggar og medlem i komité for plan- og utvikling då planane for Straumsundet blei vedtatt.

– Me har møtt han i alle roller. Det kunne ikkje ha vore fleire hattar på det hovudet på det tidspunktet, seier Strømme.

LES OGSÅ: Bod fekk nei, 200 bustader fekk ja - Hordaland

– Han kan ikkje klandrast for noko

Eli Berland

AVVISER KRITIKKEN: Einarsen kan ikkje klandrast for noko, seier Fjell ordførar Eli Berland.

Foto: NRK

Einarsen sit i si andre periode som medlem i kommunestyre i Fjell. 51-åringen har ei rekke verv i næringslivet rundt Sartor og Straume, som både styreleiar, administrerande direktør og styremedlem (sjå faktaboks).

Høgre-ordførar Eli Berland avviser at partikollega Einarsen som politikar har kunne påverke kommunen sine rammer for hans eigne kommersielle interesser i Straumeområdet.

– Det fell på si eiga urimelegheit. Han har overhovud ikkje vore med og behandla noko som helst som har med dette prosjektet å gjere.

– Eg ser ikkje at han kan klandrast for noko som helst, seier Berland.

– Har alltid meld meg ugild

Høgrepolitikar og eigedomsutviklar Ernst Einarsen har mange eigedomar og leiarposisjonar i og rundt Sartor senter. Han seier han alltid har meld seg inhabil i saker som gjelder dette området.

– Eg har vore med i arealplanarbeid. Men i alle sakene som har med Straume å gjere, har eg meld meg ugild.

– Motstandarane har møtt meg fordi eg deltek i den politiske verksemda på alle andre områder. Så held eg meg vekke når det gjelder område der eg har interesser.

– Me blei nekta å legge fram vårt syn på saka

Fylling ved Bildøy

STRAUMESUNDET: Fjell kommune har lagt svære steinfyllingar ut i Straumsundet for å gi plass til blokker med 250 bustader pluss næringsbygg.

Foto: Kjell Jøran Hansen

Liv Strømme fortel at då Einarsen presenterte sine utbyggingsplanar for den komiteen han sjølv sat som politikar i, vart motstandarane nekta å legga fram sitt syn.

– Var det ei merkeleg rolle å presentere planane som utbyggar i den komiteen du sjølv sit i?

– Nei. Det er ein presentasjon. Det er noko alle utbyggjarar gjer, seier Einarsen.

Han avviser at han som lokalpolitikar har hatt meir makt og påverknad enn det utbyggjarar vanlegvis har.

– Politikarane kjenner mi rolle i dette. Det vil heller vere motsett, at dei vil vere uroa for at dei skal bli tatt for å springe i mine interesser. Eg trur avstanden min er mykje større enn den er til andre utbyggjarar som forsøker å påverke sakene sine.