Krisemøte om Sykkel-VM

Onsdag ettermiddag samla Post Nord, Kühne Nagel, Schenker og NHO logistikk seg til krisemøte om Sykkel-VM, skriv BT. Dei meiner logistikken under arrangementet ikkje er god nok, og føler dei har blitt møtt med arroganse frå kommunen. Under VM blir byen i praksis stengd for ut- og innkøyring, og varetransport vil bli vanskeleg.