Krisemåling for Ap i Bergen

Ei ny meiningsmåling utført av Respons analyse på oppdrag for Bergens Tidende, snur styrketilhøva i bergenspolitikken på hovudet. Arbeidarpartiet, som fekk 37,6 prosent ved kommunevalet i 2015, får 22,2 prosent oppslutning i målinga. Høgre, på si side, har styrka seg frå 22,1 til 34,6 prosent oppslutning. Intervju med 601 personar er grunnlaget for målinga.