NRK Meny
Normal

Krigar om haldeplassane - no blir det rettsak

I dag tapte FlybussBergen konkurransen om å få bruke den eine haldeplassen utanfor terminalen på Flesland lufthavn.

FlybussBErgen på Flesland

KRIGAR OM HALDEPLASSANE: Utanfor hovudinngangen ved terminalen på Bergen lufthavn Flesland er det to busshaldeplassar. Flybuss Bergen får ikkje bruke nokon av dei.

Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Tide flybuss har fått anbodet på busshaldeplassane utanfor terminalen på Bergen lufthavn Flesland. Det slår Avinor fast i ei pressemelding i dag.

Utanfor terminalane ved hovudinngangen er det i dag to haldeplassar, no får altså Tide flybuss bruke begge haldeplassane.

Hevdar FlybussBergen manglar pengar

Robert Aasmul

URETTFERDIG: Robert Aasmul i Flybuss Bergen meiner det er urettferdig av Avinor å ikkje la Flybuss Bergen få vera med i anbodsrunden.

Foto: Privat

Administrerande direktør i FlybussBergen, no Flybuss 1, Robert Aasmul, er ikkje overraska over at Tide flybuss fekk anbodet på begge busshaldeplassane.

– Det er vel eigentleg som forventa når Avinor har kasta oss ut av konkurransen, og sagt at vi ikkje får vera på med anbodsrunden, seier Aasmul.

Kommersiell sjef i Avinor, Aina Tysse, hevdar at Flybuss Bergen ikkje oppfylte kravet om tilstrekkeleg økonomisk gjennomføringsevne, og difor ikkje fekk vera med i konkurransen.

– Kva grunnlag har de for å anta at FlybussBergen ikkje har moglegheit til å betale leige?

-– Vi har evaluert det tilbodet som har kome inn i tilbodsprosessen. Ut i frå det har vi sett at dei ikkje kan oppfylle krava om tilstrekkeleg økonomisk gjennomføringsevner, seier Tysse.

– Eit syltynt argument

FlybussBergen er eit nytt selskap, og Aasmul meiner det er merkeleg at Avinor meiner at selskapet ikkje greier å betale leiga for haldeplassen.

– Vi har ein organisasjon som omset for 100 millionar i året. Å betale dei tusenlappane det kostar å leige haldeplassen er ingen problem. Dette er eit syltynt argument frå Avinor.

– Vi har altså ikkje fått konkurrere om plassane, og Avinor har berre valt ein leverandør. Oss har dei kasta ut, samstundes som dei gir begge haldeplassane til Tide flybuss, seier Aasmul.

I praksis betyr det at FlybussBergen må sette av, og hente passasjerane utanfor området til Avinor.

Går til retten

Flybuss Bergen ynskjer no å stogge Avinor i å inngå kontrakten og har bedt om at kontrakten ikkje skal inngås før det kjem ein endeleg dom i saka.

– Det har Avinor gått med på. Eg håpar dei skal innsjå kor lite fornuftig dei har vore i denne saka, fortel Aasmul.

– Det er klart at vi må forholde oss til det, men vi meiner at det som har vore utfallet til no er korrekt, seier Tysse.

Siste video

Bilder med tillatelse fra TV2
Hovedfeltet på vei opp Laksebakken under sykkel-VM søndag 24. september
Se innspurten fra U23 rittet - bilder med tillatelse fra TV2