KRF BRYT SAMARBEIDET:

KrF bryt samarbeidsavtalen med Høgre og Arbeiderpartiet i Fjell. Etter forhandlingar i etterkant av valet for to veker sidan, signerte alle dei tre partia ei samarbeidsavtale. Men KrF angra, og kallar det no ein tabbe å skrive under. Partiet meiner dei fekk for få posisjonar. Høgre og Arbeiderpartiet har fleirtal i kommunestyret, sjølv om KrF ikkje er med lenger.