Krever oppgradering av fylkesvei 7

Fylkesveien gjennom Hardanger blir gjentatte ganger en avlastningsvei når E16 blir rasstengt. Nå krever ordføreren i Kvam at noe må gjøres for å unngå de enorme køene.

Smalt på Fv7

Situasjonen er utfordrende på de smale veiene langs Hardangerfjorden. Mange er bekymret for hvordan de skal komme seg til blant annet Voss, spesielt på fredag.

Foto: Kjetil Rydland

Opprydningsarbeidet på E16 etter det enorme steinraset vil ta tid. På fylkesvei 7 går trafikken i kolonne, noe som betyr fort mer enn en times ventetid for mange.

– Trafikksituasjonen er uholdbar, det er et rent kaos. Folk som skal på skole og jobb har problemer med å komme seg fram, sier ordfører i Kvam Jostein Ljones.

Ordføreren mener Vegvesenet burde vært fysisk til stede for å dirigere tungtrafikken over fjorden, i retning Haukelifjell og E134.

– Vi forventer at det burde bli en mer aktiv dirigering av trafikken enn det er nå, sier Ljones.

Jostein Ljones

Ordfører i Kvam Jostein Ljones.

Foto: Roy Bjorge

– Kan få alvorlige konsekvenser

Ordføreren i Kvam har blitt vant til at hovedveien mellom Bergen og Voss stenges på grunn av ras.

– Det kan få alvorlige konsekvenser hvis det skjer noe og ambulanse eller brannvesen skal prøve å slippe gjennom køen. Slike tilstander på veien er utfordrende for mange, sier han.

Flere biler satt fast i flere times lange køer i går ettermiddag, blant dem var en skolebuss som var på vei til Ålvik.

– Det var elever som måtte gå over en mil fra Fykse til Ålvik fordi skolebussen satt fast i køen, sier Ljones.

Vegtrafikksentralen ber bilister vurdere behovet for å kjøre denne strekningen.

ras E16

Et vogntog ble tatt av det enorme steinraset ed Hyvingstunnelen i Voss, på E 16, onsdag morgen.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Det er viktig at folk følger de anbefalingene som vegvesenet gir. Det finnes ingen kortsiktige fysiske løsninger på denne strekningen, sier statssekretær Tom Christer Nilsen i samferdselsdepartementet.

Den tidligere fylkesordføreren i Hordaland sier at det ikke er statens ansvar å få en bedre avlastningsvei.

– Det er store utfordringer med å gjøre denne veien trygg, Det er en fylkesvei som må prioriteres i fylkesveiplanen, sier Ljones.

– For statens del er det viktigst å få ordnet hovedveien på E16, sier han.

Omkjørings muligheter

Hvis du skal til Voss med bil, må du kjøre fylkesvei 7 gjennom Hardanger. Østgående trafikk skal kjøre Hamlagrø, fv. 314. Vestgående trafikk skal kjøre Eksingedalen, fv. 313.

– De som skal østover bør helst ikke velge veien gjennom Hardanger slik at den kan brukes til de som trenger å komme fram lokalt, sier den tidligere fylkesordføreren.

Omkjøringsmuligheter etter raset ved Bolstad på E16
Foto: Statens Vegvesen