NRK Meny
Normal

Krever CO2-rensing på Mongstad

Statens forurensningstilsyn (SFT) sier nei til et gasskraftverk på Mongstad uten CO2-rensing.

Statoil Mongstad
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

SFT kom med den endelige anbefalingen nå i formiddag.

Nå er det opp til regjeringen å komme med en avgjørelse i saken om det omstridte kraftverket.

Sikrer lavere utslipp

NVE har tidligere gitt konsesjon til kraftverket.

Men SFT mener vi må begrense CO2-utslippene i framtiden.

- CO2-håndtering fra første dag sikrer at at kraftvarmeverket på Mongstad ikke bidrar til å øke de norske CO2-utslippene i lang tid framover, sier SFT-direktør Håvard Holm.

Statoil har tidligere sagt de vil bygge kraftverk for så senere å sette i verk CO2-rensing. Et slikt renseanlegg kan ta opp til fem år å bygge, sier Statoil.

SFT konkluderer med at miljøverndepartementet må kreve CO2-rensing av kraftverket.

Begeistring fra energikomiteen

- Det er utelukkende positivt at SFT anbefaler CO2-fjerning ved gasskraftverket på Mongstad, sier Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

- Nå forventer jeg at regjeringen står på sin løfter og følger rådet fra SFT. Jeg håper ikke at miljøvernministeren lytter til ønskene fra LO og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier Kvassheim.

Miljøvernere jubler

- Jeg er svært fornøyd med den jobben SFT har gjort. Vi forventer nå at miljøvernminister Helen Bjørnøy følger opp og krever CO2-rensing på Mongstad fra dag 1, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken

- Vi har all grunn til å tro at hun vil følge dette. Noe annet vil være det største miljøsviket på mange år, sier Haltbrekken.

 

Bakgrunn

  • Statoil ASA søkte SFT om tillatelse om bygging av det nye gassfyrt kraftvarmeverket på Mongstad.

  • Statoil søkte så NVE om anleggskonsesjon etter energiloven. NVE ga i juli 2006 konsesjon til kraftvarmeverket. De mente CO2-rensing ville bli for dyrt, og at det var bedre med varmekraftverket på Mongstad i forhold til andre energialternativer.

  • Kraftvarmeverket skal samkjøres med det  eksisterende oljeraffineriet, og fyres med gass fra prosesseringsanlegget på Kollsnes og med fyrgassen fra raffineriet. Planlagt oppstart er i perioden 2008-2009.

  • CO2-utslippene fra kraftvarmeverket vil bli på rundt et million tonn pr. år.

  • CO2-utslippene må følge kvotene som klimakvoteloven krever. Det kan settes egne vilkår som CO2-håndtering for utslippene.
  • Myndigheten til å sette slike krav er lagt til Kongen i statsråd og videre delegert til Miljøverndepartementet. De ber om SFTs anbefalinger i gasskraftsaker.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Brannvesenet melder om svært stor fare for lyng og grasbrann på Vestlandet.
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de ikke kan frede Sylvi Listhaug som justisminister. –Hun hører ikkje på statsministerens råd, sier han.