Normal

Vil beskytte seg mot kreft

– Nå må tiltak på plass for å begrense kreftfaren, krever Bergen Brannvesen fagforening.

Brannmenn utenfor hotell Backlund i Levanger

VIL HA BEDRE ARBEIDSFORHOLD: Brannmenn ønsker ekstra brannbekledning, og at det blir tilrettelagt for å vaske brannutstyr etter en brann.

Foto: Vegard Woll / NRK

Tommy Kristoffersen

TENKER PÅ KREFTFARE: Tommy Kristoffersen sier at de tenker på kreftfaren daglig.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Årsaken er at brannmenn går med skitne klær, og at brannutstyret er fullt av røyk og kjemikalier som kan være kreftfremkallende.

Brannmann Tommy Kristoffersen sier at en brannjakke tåler stikkflammer opptil tusen grader.

– Men for at jakken skal klare å holde temperaturen vekke fra kroppen, er den nødt til å være pustende. Når jakken er pustende så vil vi alltid få røyken inn på kroppen, sier Kristoffersen, i Bergen Brannvesen fagforening og leder av gruppen Brannmenn mot kreft.

– En god del av de kreftfremkallende kjemikaliene i brannrøyk vil trenge inn gjennom huden. Jo våtere huden er, desto mer absorberes de farlige stoffene i kroppen, sier Kristoffersen.

Ønsker tiltak

LeMasters-studien fra Nord-Amerika er en analyse av over 30 forskjellige studier om brannfolk i verden, deriblant Norden. Totalt omfatter den over 100.000 brannfolk. Forskningsstudiet konkluderer med at risikoen for å utvikle over ti ulike krefttyper er betydelig større for brannfolk enn blant alle andre.

Nå er brannmenn i Norge mer bevisste på de akutte farene de blir utsatt for når de arbeider, og nå ønsker de tiltak som skal begrense kreftfaren.

– Et alternativ er at hver enkelt mann har dobbel brannbekledning, slik at når den ene er til vask, så har man den andre i reserve. Vi ønsker også at det skal være vaskemuligheter i alle brannstasjoner.

Gjelder ikke bare brannmenn i Bergen

Olaf Lingjærde

NASJONALT PROBLEM: Må kartlegge kreftfaren.

Foto: Privat

Olaf Lingjærde, leder av Oslo brannkorpsforening, sier at dette er et landsdekkende problem.

– Det er kommuneøkonomien som avgjør hvordan brannmannskapene har det rundt omkring i landet. Derfor er det viktig at vi blir hørt, og at det settes i gang nasjonale tiltak.

Han mener at det er viktig å kartlegge kreftfaren brannmenn utsettes for.

Johnny Breivik

INGEN KONKRETE TILTAK: Bergen brannvesen jobber med gode rutiner, men foreløpig iverksettes ingen tiltak som brannmenn etterlyser.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

– Mens vi venter på kartleggingen, er det nødvendig at brannvesenet iverksetter forebyggende tiltak.

Vil finne løsninger

Brannsjefen i Bergen, Johnny Breivik, sier at han er åpen for å finne gode løsninger, men at de ikke har noen konkrete tiltak, slik som brannmennene etterlyser.

– Når vi har ansatte som er bekymret i hverdagen sin, så tar vi det på alvor. Om det er ekstra bekledning til hver enkelt, eller ekstra sett på stasjonen, det får vi komme tilbake til.

– Vi er i ferd med å få løsninger på vask av utrykningstøy. Det er gjerne ikke det optimale i første omgang, men vi skal bedre vaskemulighetene etter hvert.