Krever at TV 2-sjef flytter

Nyhets- og aktualitetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 må flytte til Bergen, krever regjeringen. Som kommersiell allmennkringkaster må hovedredaksjonen holde til minst ti mil fra Oslo, skriver Kampanje. TV 2 sier at redaktøren skal ha delt arbeidssted i Bergen og Oslo, og at permanent flytting ikke er aktuelt.

Karianne Solbrække TV 2
Foto: TV 2