NRK Meny
Normal

Krever at staten betaler for utkastede barn

Norske kommuner tvinges til å gi barnehageplass til alle barn, selv om foreldrene ikke betaler. – Da må staten punge ut, krever KS.

Barnehagebarn

STENGES UTE: Barn av dårlige betalere kastes ut av barnehage og SFO, og blir ikke tilbudt ny plass før gjelden er gjort opp.

Foto: colourbox.com

Helge Eide

KS-DIREKTØR: Helge Eide.

Foto: NRK

– Vi har bedt om et møte med kunnskapsdepartementet for å avklare lovverket, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunesektorens organisasjon (KS).

NRK har gjennom en rekke artikler fortalt at hundrevis av barn er kastet ut av barnehage og SFO i Norge fordi foreldrene ikke har betalt regningen. En rekke storbyer benytter seg av regelverket, som sier at gjelden skal gjøres opp før ny plass skal tilbys.

– Dette er en praksis kommunene har regnet med har vært korrekt. Når man ikke får betalt for barnehagetjenestene, så skal man heller ikke levere dem, illustrerer Eide.

– Helt nytt for oss

Utdanningsdirektoratet har imidlertid slått fast at praksisen er i strid med barnehageloven. I løpet av fjoråret ble minst 60 barn kastet ut av barnehager i Bergen, Trondheim og Stavanger, viser tallene NRK har fått tilgang til.

Vi er ikke uten videre enige i lovtolkningen.

Helge Eide i KS

Men loven pålegger kommunen et ansvar for å tilby alle barn barnehageplass, uavhengig av om gjelden er gjort opp.

– Nå sier altså staten at det er en plikt nærmest uansett. Dette er helt nytt for oss, sier Eide.

– Staten må stille med midler

Etter at NRK fortalte om utkastelsene i Bergen, kontaktet kommunen Fylkesmannen i Hordaland for en avklaring. I svaret slår de som Utdanningsdirektoratet fast at kommunens plikter som barnehagemyndighet står ved lag, selv om foreldrene ikke har betalt.

– Vi er ikke uten videre enige i at det er den riktige lovtolkningen, sier Eide.

I møtet med departementet vil KS be om statlige kompensasjonsordninger hvis Utdanningsdirektoratets lovtolkning bli stående.

– Første skritt å få avklart en gang for alle hvilke rettigheter og plikter kommunen faktisk har, og deretter få diskutert hvilke rammer det er rimelig at staten stiller til rådighet. Staten må stille med midler, sier Eide.

– Barna må tas tilbake

Julie Andersland

VIL GI BARNA NY PLASS: 33 barn har mistet barnehageplassen siden mai i fjor, etter at Bergen innførte ordningen. Julie Andersland (V) mener de bør få ny plass raskt.

Foto: NRK

Mens byrådet i Bergen diskuterer lovtolkninger med Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og KS, mener SV og Venstre det haster å tilby de utkastede barna ny plass. SV er spesielt opptatt av førskolebarna som har mistet plassen.

– De må byrådet få tak i fortere enn svint, og få tilbake i barnehagen, mener Oddny Miljeteig (SV).

Venstres Julie Andersland er en av flere som tar saken opp i mandagens bystyremøte.

– Det er ikke akseptabelt å utrede dette videre i møter med KS og direktorater, mens barna det gjelder forblir uten barnehageplass, mener hun.

BYRÅDEN SVARER: – Det er vanskelig å ta stilling til dette