Eksansatt krever BNR konkurs

Tidligere ansatt mener BNR skylder ham store pengesummer og har begjært selskapet konkurs.

MS "Snarveien" på Kleppestø-Nøstet

RETTSKRANGEL: BNR driver blant annet Snarveien, hurtigbåten som går mellom Askøy og Bergen.

Foto: unknown

Fergeselskapet BNR har slitt med flere rettstvister de siste årene. Nå møter de den tidligere ansatte Knut Ness i retten.

Ness mener selskapet skylder ham 400.000 kroner og har begjært selskapet konkurs. Partene møtes i dag i Bergen tingrett.

Feriepenger og overtid

Advokat Marton Olsen Høye sier til BA at pengekravet til klienten er oppdelt i flere poster. De største summene handler om feriepenger fra 2013 og overtid som ikke er utbetalt. Til sammen handler det om 392.062 kroner.

BNR hevder på sin side at oppsigelsen til Ness er lovstridig. Ness sa opp i desember i fjor.

– Dette handler ikke om manglende betalingsevne, men manglende betalingsvilje. Saksøker har ikke et rettmessig krav. Kravet er bestridt og oppkonstruert, sa BNRs advokat, Torkel Hope.

Advokaten mener selskapet har både overskudd og egenkapital som gjør at selskapet ikke er i nærheten av konkurs.

Flere rettstvister

BNR har vært innblandet i flere tvister de siste årene. Den tidligere daglige lederen Trygve Tønnessen sa opp jobben og krevde selskapet for 1,5 millioner kroner.

Tønnesen tapte i tingretten, men anket saken videre til lagmannsretten. Der venter man ennå på dom i saken.

I 2012 la BNR ned hurtigruten til Nordhordland, og mente fylkeskommunen hadde skyld i at det ikke lenger var mulig å drive ruten. I årene etter var de i åpen ordkrig med fylkeskommunen.