Nekter å gi seg etter ni års tre-kamp

JEKTEVIKEN (NRK): Ni års krangel går mot slutten. Om få dager skal trærne i bakgrunnen hogges ned. Men miljøpolitikere og naboer gir ikke opp. – Vi vurderer sivil ulydighet!

Sveinung Sundfør Sivertsen, Sydnes og Nøstet Vel

NEKTER Å GI SEG: Etter flere års kamp gir ikke naboene, her ved Sveinung Sundfør Sivertsen, opp kampen om å redde den grønne lungen her i Jekteviken, som ligger sentralt i Bergen.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

24 av 28 trær i Jekteviken i Bergen kan nå bli felt, stikk i strid med bystyrets vedtak. Etter hva NRK erfarer kan hoggingen starte denne uken.

– Dette er en av de få gjenværende grønne lungene i sentrum, og sannsynligvis også den eldste. Dette er rester av en villahage fra 1780-tallet og burde vært utarbeidet som park, sier Sveinung Sundfør Sivertsen i Sydnes og Nøstet Vel.

Jekteviken i Bergen

STRIDENS KJERNE: Dette er grøntområdet i Jekteviken, der 24 av 28 trær trolig må hogges for å gjøre plass til SiBs nybygg. Det skal ligge til høyre i bildet.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

– Ga etter for press

På tomten har SiB planer om å reise studentboliger og utvide barnehagen.

– Har dere ikke forståelse for at byen trenger disse tilbudene?

– Vi forstår selvsagt at Bergen må fortettes, men her har kommunen gitt etter for press fra Studentsamskipnaden (SiB), lar dem bygge, og sier at man ikke trenger å ta hensyn til reguleringsbestemmelsene, sier Sivertsen til NRK.

Han bekrefter at naboene nå vurderer flere reaksjonsmuligheter, blant annet sivil ulydighet eller gå til tingretten.

Fjerner grønne lunger

Byrådet har gjort en innstilling, som støttes av komité for miljø og byutvikling, om at 85 prosent av trærne må bort.

– Hvorfor har kommunen snudd?

– Vi har ikke snudd, og lar ikke noen utbyggere ta seg til rette. Utgangspunktet var at man ønsket å bygge boliger for barnefamilier i tilknytning til barnehagen som ligger der allerede. Jeg forstår at naboene er opprørte. Samtidig har trefellingen ligget i kortene lenge, sier Geir Dale (Ap) i komité for miljø og byutvikling.

– Først var det vedtatt at trærne skulle bli værende, så ble dette endret ...?

– Det er et definisjonsspørsmål. Fotavtrykket til bygget gjør at noen trær må felles, men man prøver å bevare flest mulig. Spesielt i forhold til fortau og trafikksikring ryker det noen ekstra. Dette er et endelig vedtak, sier Dale til NRK.

 Geir Steinar Dale

VIL HOGGE: Geir Dale (Ap) i komité for miljø og byutvikling.

Foto: STEINAR NEDKVITNE / NRK

– Forstår frustrasjonen

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at de 28 trærne må få stå i fred. Naboene henvises nå til å bruke Nygårdsparken, som ligger én kilometer unna.

– Vi kan ikke bare ha asfalt. Dette handler om å ta vare på de viktige grønne lungene i byen, og skape miljø og trivsel. Ja, vi trenger både barnehager og studentboliger, men også grønne lunger. Jeg synes heller man kan fjerne parkeringsplasser, sier Båtstrand til NRK.

Han forstår godt naboenes frustrasjon og er bekymret for at komiteen undergraver bystyrevedtaket.

– Når ikke bystyret selv respekterer bystyret, hvem skal gjøre det da, spør Båtstrand.

SiB vil plante nye trær

Studentsamskipnaden har forståelse for frustrasjonen, og sier de vil forsøke å beholde så mange av trærne som mulig.

– Vi ønsker et godt samarbeid med familiene som bor i området, og ønsker å beholde trær på tomten. Blant annet har vi en treplantingsplan og skal plante nye trær, sier Tor Sivertsen Prestegard i SiB.