Kraftig vind på Vestlandet

Det er meldt kraftig vind på Vestlandet de neste dagene.

Laster Twitter-innhold