NRK Meny
Normal

Oljekrisen får skylden for konkursboom

Antallet konkurser går opp store deler av Norge. Verst står det til i Hordaland der 80 prosent flere har gått konkurs sammenlignet med samme tid i fjor.

Opphørssalg platebutikk

MANGE KONKURSER: Syv av ti konkurser var foretakskonkurser, de fleste innen varehandel og bygg- og anleggsvirksomhet.

Foto: Knut Reitan / NRK

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det på landsbasis ble åpnet 1352 konkurser i andre kvartal. Det er 16 prosent flere enn på samme tid i fjor.

For Hordaland sin del er tallene langt dystrere. Her var det hele 80 prosent flere konkurser enn på samme tid i fjor.

Nært knyttet til oljenedturen

Dag Aarnes NHO

LYS I TUNNELEN: – Vi har laget prognoser som går ut på at norsk økonomi begynner å gå oppover igjen tidlig neste år, sier Dag Aarnes i NHO.

Foto: Moment studio / NHO

De fleste konkursene har skjedd innen varehandel og bygg- og anleggsvirksomheter.

– Det er naturlig å tenke at konkurstallene har nær tilknytning til oljenedturen som har rammet Hordaland ganske hardt, og som nå sprer seg til andre deler av økonomien. Vi har regnet med å se denne indirekte effekten særlig innen varehandel, tjenesteytende næringer, bygg og anlegg, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

– Hvorfor er det akkurat disse næringene som rammes hardest?

– Dette er store næringer, med mange bedrifter og nyetableringer. I næringer hvor det startes mange små bedrifter, blir det også mange konkurser. Og konkurstallene har et visst etterslep i forhold til utviklingen i økonomien, sier Aarnes.

Færre investeringer i private næringsbygg

Også innen bygg og anlegg er konkurstallene høye, relativt sett.

– Vi har registrert en økning i konkurser i mindre foretak, sier direktør Hans Martin Moxnes i Entreprenørforeningen bygg og anlegg Vestenfjeldske (EBA).

Han mener det hovedsakelig skyldes en vridning i markedet, med færre private investeringer og flere offentlige.

– Det har vært en kraftig nedgang i investeringer i private næringsbygg, noe som sannsynligvis slår ut i færre oppdrag til de små bedriftene, sier Moxnes, som i likhet med Aarnes ser sammenheng mellom konkurser og nedturen i oljebransjen.

Ser lys i tunnelen

Moxnes sier EBA har gitt uttrykk for bekymring overfor myndighetene.

– Entreprenørene har varslet at det kan bli permitteringer fra høsten av. Ikke fordi totalmarkedet har gått ned, men på grunn av vridningen i markedet.

Dag Aarnes i NHO ser imidlertid lys i tunnelen for de konkursutsatte bransjene.

– Vi har laget prognoser som går ut på at norsk økonomi begynner å gå oppover igjen tidlig neste år. Da vil mye av oljenedturen være over, og vi vil få vekstimpulser i andre næringer utover i 2017. Vi ser lys i tunnelen, men det vil ennå gå noen kvartaler før optimismen viser seg igjen i denne typen tall, sier Aarnes.

Færrest konkurser i Sogn og Fjordane

I seks fylker er det færre konkurser enn på samme tid i fjor. Aller penest statistikk har Sogn og Fjordane, her var nedgangen på 39 prosent.

Totalt i årets seks første måneder er det blitt åpnet 2515 konkurser. Det er to prosent flere enn i samme periode i fjor.