Aldri før har så mange hatt et annet morsmål

Tallet på minoritetsspråklige elever ved de videregående skolene i Hordaland er doblet de siste fem årene. Det byr på noen utfordringer, innrømmer opplæringsdirektøren.

PRISCILLA ASENSO

VANSKELIG: Det var ikke bare-bare å lære seg norsk for Priscilla Asenso (19). For to år siden flyttet hun og familien fra Ghana til Bergen.

Foto: Renold Tennysen Christopher

Ved skolestart i høst oppga 1756 av elevene som skulle begynne på videregående i fylket at de har et annet morsmål enn norsk. Det tilsvarer en dobling i løpet av fem år.

Mange av de nye elevene har kort bodtid i Norge, og har dårlige norskkunnskaper.

– Det er en situasjon som har kommet forholdsvis dramatisk de siste årene. Vi har ikke planlagt noen spesielle tiltak. Dette kommer uventet på oss, innrømmer opplæringsdirektør ved Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim.

Byr på utfordringer

Denne uken fortale NRK at rektor ved Bjørgvin videregående skole har sendt et bekymringsbrev til fylkeskommunen, om store utfordringer knyttet til elever med lite norskkunnskaper.

Flere lærere på skolen har truet med å slutte hvis ikke noe gjøres. Flere elever har også bedt om å få bytte skole.

Opplæringsdirektøren innrømmer at den kraftige økningen byr på utfordringer.

– Det er klart at hvis den kompetanse som finnes i et lærerkollegium rettes spesielt inn mot en gruppe så ser jeg ikke bort ifra at det tar noe av oppmerksomheten bort fra resten av elevene, sier Heggheim.

Svein Heggheim

UVENTET ØKNING: Opplæringsdirektør ved Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim medgir at økningen byr på noen utfordringer.

Foto: Hordaland fylkeskommune

– Tøft å lære norsk

Priscilla Asenso (19) kom fra Ghana til Bergen for to år siden. Først fikk hun norskopplæring på Nygård skole i seks måneder.

Deretter begynte hun på første året på videregående ved Bergen katedralskole. Priscilla forteller at det har vært vanskelig å lære norsk i løpet av så kort tid.

Før var det veldig tøft for meg.

Priscilla Asenso (19) om å lære norsk.

– Før var det veldig tøft for meg. Nå klarer jeg meg, selv om det fortsatt er vanskelig iblant med lekser og sånn.

Arabisk vanligst

På de 45 videregående skolene i Hordaland er det elever med 80 forskjellige morsmål. Etter norsk er arabisk det vanligste morsmålet, så kommer polsk.

– Det har vært økt innvandring. Til Bergen kommer det mange familier. De har ofte barn, og mange som skal begynne på videregående, sier Petter Borten, som er spesialrådgiver ved opplæringsavdelingen til Hordaland fylkeskommune.

En tøff start til tross, nå føler Priscilla Asenso at skolen går lettere.

– Nå forstår jeg det meste av undervisningen. I hvert fall 90 prosent. Jeg har lyst å bli ennå flinkere. Drømmen er å bli lege en dag, sier hun.