Kraftig fall i sjømateksporten

I februar eksporterte Norge 196.000 tonn sjømat, for totalt 7,5 milliarder kroner, melder Norges Sjømatråd. Det innebærer en volumnedgang på 19 prosent, men likevel en inntektsvekst på seks prosent, fra februar 2016. Eksporten av torsk og ørret gikk ned, mens det var økning i eksporten av laks, sild og klippfisk.

Norsk laks på fiskemarket
Foto: Colourbox.no