Kostnadssprekk for gigantprosjekt holdes hemmelig

Regjeringen har mottatt Vegdirektoratets ferdige anbefaling om Hordfast, inkludert ferske tall på kostnadssprekken. Men brevet holdes hemmelig.

Flytebru over Bjørnafjorden, E39

FERGEFRI E39: Reisetiden fra Bergen til Stord er anslått til å bli ca. 50 minutter. Fullt utbygd vil det ta ca. to timer og 15 minutter å kjøre E39 mellom Bergen og Stavanger.

Foto: Illustrasjon statens vegvesen

Fjordkryssingsprosjektet Hordfast er den dyreste biten i planen om norgeshistoriens største og dyreste veisatsing; en fergefri kyststamvei langs E39 mellom Stavanger og Trondheim.

Nå har Vegdirektoratet tilsynelatende sagt sitt om nøyaktig hvor og hvordan de mener Hordfast bør bygges, hvilke konsekvenser det vil få, og hvor stor kostnadssprekk de forventer.

Brevet er ikke journalført

– Vi har utarbeidet en konsekvensutredning for strekningen mellom Stord og Os med en anbefalt trasé og en faglig begrunnelse fra Vegvesenet sin side, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet.

– I tillegg er det laget et tilleggsnotat som redegjør for kostnadsøkningen vi har i dette prosjektet, sier Vinje.

Men hva som står i disse dokumentene, er foreløpig hemmelig. Vegdirektoratet har ikke en gang ført det to uker gamle brevet inn i postjournalen, slik de er lovpålagt.

– Hvorfor ikke?

– Det har jeg ikke noe godt svar på, sier Vinje.

Omstridt veistrekning

Hordfast er omstridt på grunn av både kostnaden, samfunnsnytten og miljøkonsekvensene. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Frp har tidligere stått fast på at det skal bygges som planlagt.

Men tidligere i år sa statsminister Erna Solberg til NRK at Hordfast må revurderes, siden prosjektet etter flere kostnadsoverskridelser nå har en anslått prislapp på 39 milliarder kroner.

Direktoratets anbefaling og konsekvensutredning blir derfor viktig i en politisk betent sak.

– Hvorfor er brevet unntatt offentligheten?

– Fordi dette er å anse som et internt saksdokument mellom Vegvesenet og Samferdselsdepartementet, med kopi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Disse to departementene har ført opp brevet i sine postlister. Men de nevner ikke Hordfast i tittelen. Man finner det bare ved å søke etter den mer kryptiske tittelen «Statlig plan E39 Stord-Os».

Departementet endret forklaring

Da NRK kontaktet Kommunaldepartementet onsdag, var svaret at de ikke hadde fått noe formelt om Vegdirektoratets anbefaling den siste tiden.

Da NRK viste til brevet departementet fikk fra direktoratet 1. juli, endret de forklaring og skrev at «dette er et ikke offentlig arbeidsdokument som grunnlag for Statens vegvesens arbeid med planforslaget».

Hordfast alternativer

MANGE FORSLAG: Flere traseer for den fergefrie strekningen Bergen-Stord har vært vurdert. Man har landet på at E39 skal krysse over Bjørnafjorden med ilandføring på Reksteren i Tysnes kommune.

Foto: Statens vegvesen

Om det er et internt saksdokument som kan holdes unna offentligheten, er ikke opplagt. I postjournalen står det nemlig at dokumentet er Vegdirektoratet sin «Oversendelse av anbefaling og redegjørelse for kostnader».

I så fall er det dette Kommunaldepartementet skal bygge sin avgjørelse på.

Men de foreløpig hemmelige dokumentene Vinje sitter på, har en annen tittel: «Oversendelse av sammendrag og kostnadsoverslag til godkjenning».

Det tyder på at Samferdselsdepartementet, enten politisk eller administrativt, nå skal godkjenne Vegdirektoratet sine faglige vurderinger og anbefalinger.