Kostnadene løper løpsk på skolebygg – veibygging berger budsjettene

På tre år brukte fylkeskommunen 170 millioner mer på skolebygg og tannklinikker enn politikerne først sa ja til. Ett veiprosjekt sørger imidlertid for knallgrønne tall totalt.

Bygging av Knappetunnelen

308 MILLIONER BILLIGERE: Byggetrinn 2 av Ringveg Vest kunne åpne høsten 2015. Prosjektet ble langt billigere enn planlagt.

Foto: Statens vegvesen

Hordaland fylkeskommune har på forespørsel fra NRK laget en oversikt over hvor mye penger som er satt av – og faktisk brukt – på vei- og byggeprosjekter de siste årene.

Totalsummen er lystelig lesning for Rune Haugsdal, fylkesrådmann med øverste ansvar for å utføre det politikerne i Hordaland beordrer:

Selv om 13 av 20 prosjekter kostet mer enn planlagt, har han samlet sett klart det minst 130 millioner kroner billigere enn først antatt.

– Det er svært gledelig. Dette er fellesskapets penger, som vi skal forvalte på best mulig måte, sier Haugsdal.

Det er første gang hans administrasjon lager en samlet oversikt over kostnadssprekker og det motsatte. Bak totalsummen Haugsdal jubler for, skjuler det seg store sprik i begge retninger.

Alle skoleprosjekter ble dyrere

Oversikten viser at det absolutt ikke er en myte at offentlige byggeprosjekter har det med å koste mer enn det politikerne trodde:

Samtlige skoleprosjekter avsluttet mellom 2014 og 2016 ble nemlig dyrere enn først planlagt. Overskridelsessummene varierer fra 1,6 millioner til 90 millioner, og beløper seg totalt til 170 millioner kroner (se faktaboks over).

– Vi har hatt god kontroll på de store prosjektene. Så har vi noe større avvik på mindre enkeltprosjekter. Det er vi selvsagt ikke fornøyde med, men de absolutte kronebeløpene er lave, sier Haugsdal.

Tyssetunnelen åpnet i dag etter år med tungtrafikk i Tysse.

111 MILLIONER DYRERE: Forhenværende fylkesordfører Tom-Christer Nilsen fikk æren å åpne Tyssetunnelen sommeren 2015. Prosjektet trekker totalregnestykket for fylkeskommunen kraftig ned.

Behovet øker underveis

Han påpeker at det ved flere av de mindre prosjektene har dukket opp behov for oppgradering underveis, og at det ikke er hentet inn detaljerte priser ved første politiske bevilgning.

Derfor mener han det er mer fornuftig å sammenligne hva som var bevilget ved byggestart med sluttsummen.

Gjør man det, kommer man ut med et merforbruk på 44 millioner i stedet for 170 millioner kroner, på syv skolebygg og to tannklinikker.

– Vi ønsker selvsagt mest mulig samsvar med de tidlige kalkylene, men det viktigste er å ha kontroll fra vi har fått inn priser, mener Haugsdal.

Legg fram innstilling til skulebruksplan

MINUS PÅ SKOLE, PLUSS PÅ VEI: Fylkesrådmann Rune Haugsdal (t.h.) synes det er vanskelig å svare på om det er lettere å planlegge vei- enn skolebygging. – Det er jo enkeltprosjekter som kan slå ganske kraftig ut, avhengig av forarbeidet en har gjort.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ekstern gransking

De 170 millionene som er «tapt» på skole, tas imidlertid inn igjen på veibygging. Blant ferdigstilte veiprosjekter siste fem år er det to som skiller seg ut:

Tyssetunnelen (111,1 mill. dyrere enn antatt), og Ringveg Vests andre byggetrinn, som blir ca. 308 millioner billigere enn antatt.

Sistnevnte gjør at totalsummen for skoler/tannklinikker/veier ender på minst 130 millioner kroner i pluss.

Etter flere overskridelser de siste årene, har fylkeskommunens kontrollutvalg likevel bestemt seg for å ta grep.

Nylig hyret de inn konsulentselskapet Deloitte for å se på hvordan fylkeskommunens investeringer planlegges.

– Vi er ute etter å finne ut hva som har gått feil, i anførselstegn, sa leder Inge Kollevåg (H) til NRK P1 i forrige uke.

– Jeg setter pris på at kontrollutvalget følger med. Det gjør at vi er skjerpet hele tiden, sier fylkesrådmann Haugsdal.

NB! I første publiserte versjon av denne saken skrev NRK at totalsummen endte på ca. 180 millioner kroner i pluss. Oppdaterte tall fra Vegvesenet viser at innsparingene for veiprosjektene ligger an til å ende noe lavere enn først antatt, slik at totalsummen for skole/tannklinikker/vei blir på mellom 130 og 180 millioner kroner i pluss.