Kortare nattestenging

Frå helga blir det slutt på dei tre timar lange stengingane i E16-tunnelane i Aurland, opplyser Statens vegvesen. Sprengingsarbeidet i Flenjatunnelen er fullført, og det er difor ikkje lenger naudsynt å stengja tunnelen så lenge om gangen.