Konkurransetilsynet mener sauebøndenes aksjon kan være ulovlig

De håper å få opp prisen på norsk sauekjøtt. Derfor har bøndenes egen organisasjon oppfordret til å redusere produksjonen. Nå reagerer Konkurransetilsynet.

Sauebønder Hardanger

REDUSERER: Åsa Granqvist og Helge Tveit i Ulvik har hørt på oppfordringen fra Norsk Sau og Geit og har redusert sin produksjon i 2018.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi er generelt skeptiske til at produsenter eller produsentorganisasjoner forsøker å begrense produksjonen. Det vil normalt øke prisene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til NRK.

Han mener denne saken er i kjerneområdet for det konkurranseloven ønsker å forhindre.

I neste omgang vil nemlig en slik oppfordring skade forbrukerne, sier Gabrielsen.

Praksisen kan bli straffet med bøter, dersom tilsynet velger å engasjere seg i saken.

Magnus Gabrielsen

REAGERER: Magnus Gabrielsen er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Foto: Marit Hommedal/Konkurransetilsynet

– Kritisk lav kjøttpris

Interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit (NSG) mener prisen for sau og lam nå er kritisk lav. Derfor har de tatt til orde for at hver enkelt bonde bør redusere produksjonen i 2018.

I fjor endte veldig mye norsk sauekjøtt på fryselager. Samtidig ble prisen satt kraftig ned i et forsøk på å øke salget.

Blant dem som får færre lam i år er Åsa Granqvist og Helge Tveit i Ulvik i Hardanger.

– Jeg håper bøndene følger oppfordringen. Jeg har gått ned mine prosenter, men det er jo vanskelig å tvinge folk til dette. Bøndene har egne planer de må følge for å sikre seg de inntektene de trenger for å drive produksjonen, sier Tveit.

Paret bygde nytt fjøs høsten 2015 og skulle etter planen ha økt produksjonen i år.

Sauer på beite

FOR MYE SAU: Interesseorganisasjonen mener tallet på dyr må ned.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Uenig med Konkurransetilsynet

Styreleder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit bestemte seg i fjor høst for å redusere sin egen produksjon av sauekjøtt med fem prosent.

Han har ikke tro på at lavere produksjon vil få noen sterk innvirkning på prisen til forbruker.

– Det som i hvert fall er helt klart er at den overproduksjonen vi har hatt ikke har gitt seg utslag i billigere produkter i butikkene. Derfor tror jeg ikke på at det er noen sammenheng her.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken så lenge Norsk Sau og Geit ikke har fått noen offisiell henvendelse fra Konkurransetilsynet.

– Viktig å være varsom

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet sier det er viktig å være svært varsom i slike saker. Hvis ikke kan man lett krysse grensen for det som er lovlig.

– I landbrukspolitikken ønsker man at bøndene skal ha mulighet til å nå de prisene som er avtalt.

– Derfor har noen samvirkeorganisasjoner, som for eksempel Nortura, fått unntak for å kunne gjennomføre helt konkrete tiltak, men de er da avtalt gjennom jordbruksavtalen, eller via lover og forskrifter.

– For organisasjoner, som ikke har dette konkrete unntaket, gjelder derimot de samme bestemmelsene i konkurranseloven, som for alle andre, slår Gabrielsen fast.