Kommunen friskmelder drikkevannet på Askøy

42 dager etter sykdomsutbruddet kan askøyværingene drikke vannet fra springen igjen. Kokevarselet oppheves torsdag.

Dronebilde fra Askøy

FLERE TUSEN SYKE: Over 2.000 askøyværinger har blitt syke av drikkevannet og flere hundre har måttet oppsøke helsetjenester med symptomer som feber, diaré og magesmerter.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Kommunen har den siste uken tatt daglige vannprøver 14 steder i distribusjonsnettet på den sørlige delen av øyen. Mattilsynet har i tillegg tatt uavhengige prøver, og prøvene er sendt til to ulike laboratorium.

Onsdag ettermiddag ble det klart at alle prøvene er fri for bakterier, og kokevarselet blir dermed opphevet fra og med torsdag morgen, opplyser varaordfører Bård Espelid til NRK.

– Vi har ikke bakteriell aktivitet i vannet noe sted i distribusjonsnettet. Derfor opphever vi kokevarselet en gang mellom klokken 8 og 9 i morgen tidlig.

Espelid forteller at det har vært mye arbeid og høyt fokus på å bringe vannet tilbake til normaltilstand på Øvre Kleppe.

– Jeg tror det er mange av de ansatte i kommunen som nå senker skuldrene litt.

Vil fase ut alle høydebassengene

Askøy kommune har onsdag hatt møte med Mattilsynet og Bergen kommune på rådhuset på Kleppestø.

Bergen kommune har gjort en tilstandsvurdering av alle høydebassengene som er knyttet opp til Kleppe vannverk. Konklusjonen er at Askøy kommune kan levere trygt og godt vann til abonnentene igjen.

Det ble likevel bestemt at de siste høydebassengene som ligger inne i fjell, skal fases ut.

– De to gjenværende høydebassengene i fjell som er knyttet til Kleppe vannverk vil vi fase ut i løpet av 2019 og tidlig i 2020. Da har vi eliminert den risikoen som høydebasseng i fjell representerer.

Varaordfører på Askøy Bård Espelid

OPPHEVER KOKEVARSELET: Varaordfører Bård Espelid forteller at kommunen opphever kokevarselet etter seks uker.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Flere tusen har vært syke

Over 2000 askøyværinger har blitt syke av drikkevannet og flere hundre har måttet oppsøke helsetjenester med symptomer som feber, diaré og magesmerter.

Politiet etterforsker også dødsfallene til en ett år gammel gutt og en 72 år gammel kvinne. Den foreløpige obduksjonsrapporten av ettåringen viser at han hadde streptokokker i tillegg til campylobacter.

Den 72 år gamle kvinnen skal ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten, ha dødd av en blodforgiftning som oppsto grunnet campylobacter-infeksjon i tarmen.

Sykdomsutbruddet skyldes tarmbakterien campylobacter, som er funnet både hos pasientene som har vært innlagt på Haukeland og i et høydebasseng på Askøy.

Totalt 76 personer ble så dårlige at de måtte legges inn på sykehus, mange av disse barn.

Jakter fortsatt på smittekilden

Selve smittekilden er fortsatt et mysterium.

Det er funnet avføring fra både hund og hjort på taket av høydebassenget, men det er ikke funnet campylobacter i disse prøvene. NIBIOs analyser av vannprøver fra høydebassenget på Øvre Kleppe, viser at det var forurenset av hestemøkk.

Det trenger fortsatt inn vann fra flere sprekker i høydebassenget på Øvre Kleppe. Det er blitt påvist både E. coli og tarmbakterier i vannet.

Espelid sier dette viser at vannet blir infisert av bakterier på veien fra utsiden og inn.

– Vi planlegger å ta flere prøver med det vannet for å se om det er campylobacter i vannet, men vi er avhengige av en periode med regn.

Det infiserte høydebassenget på Øvre Kleppe Askøy

HØYDEBASSENGET: I høydebasseng 168 på Øvre Kleppe har kommunen funnet campylobacter i drikkevannet. Bakterien er den samme som har gjort folk syke.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Stengte høydebasseng for godt

Høydebassenget på Øvre Kleppe ble tidlig mistenkt som smittekilde, og ble stengt av allerede 7. juni. Bassenget har etter dette blitt tappet, og stengt for godt.

Prøvene av campylobacter fra høydebassenget, er identiske med de bakteriene som er funne hos dem som har blitt syke.

I tillegg til å stenge høydebassenget på Øvre Kleppe for godt, har drikkevannet fra Kleppe vannverk blitt kloret for å fjerne bakterier i vannet.

Kommunen har så stanset kloreringen, og nå friskmelder de vannet.

Gergely István Horváth fyller vann

HENTER DRIKKEVANN: Gergely István Horváth har sammen med de andre innbyggerne på Øvre Kleppe, hentet rent drikkevann fra vanntanker kommunen har satt ut.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK