Kolltveittunnelen åpnet

Kolltveittunnelen er åpnet etter en trafikkulykke.