Køer fra vest

Kjør sakte-aksjonen i Bergen skaper køer fra vest. – Det ser ut som det er en del kødannelser, spesielt fra Sotra, der det står lange køer. Det står også kø fra Sandviken og inn mot sentrum. Men gjennom Fløyfjellstunnelen og over Danmarks plass flyter det greit. Så det kan virke som om folk har kjørt tidligere enn vanlig, og at det har hatt en effekt, sier Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen.

Sotrabrua
Foto: Statens vegvesen webkamera