Knivran i Bergen

I Bergen sentrum har ein person blitt truga med kniv og rana av tre personar. Politiet er på staden ved Hamburgersmauet. Den fornærma har ikkje komme fysisk til skade, men er blitt fråstolen ein del personlege eigedelar.