Knappetunnelen opna igjen.

Knappetunnelen på f.v. 557 i Bergen er opna igjen etter at ein motorsykkel hadde stopp.