Knallhardt ut mot ny kommune: – Måtte skrive under på å bli fristilt fra sin egen jobb

Fagforening hevder ansatte i nye Øygarden kommune signerte ny arbeidsavtale i frykt for å miste jobben. – Det har vært en god prosess, svarer rådmannnen.

Fjell rådhus kommunehus

VIL IKKE SNAKKE: NRK har snakket med flere personer i ressursgruppen. Ingen av dem ønsker å stå frem av hensyn til jobbmuligheter i fremtiden. Her kommunehuset i i dagens Fjell kommune.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Sinnene er i kok blant kommunalt ansatte i nye Øygarden kommune. Rundt to og et halvt tusen ansatte i Fjell, Sund og Øygarden skal fra nyttår samles i én organisasjon.

Men til tross for løfte i intensjonsavtalen om at ingen skulle miste jobben på grunn av kommunesammenslåingen, er 35 ansatte nå stemplet som overflødige og plassert i en såkalt ressursgruppe.

Dersom disse ikke har fått tildelt en stilling innen 1. januar 2022, står de uten jobb.

– Måtte skrive under på å bli fristilt

Dette ble de også bedt om å skrive under på da kommunene i sommerferien sendte ut brev til de ansatte om jobbsituasjonen etter kommunesammenslåingen.

– Der måtte den enkelte arbeidstaker i prinsippet gå med på å bli fristilt fra sin egen stilling og godta innplassering i en ikke avklart arbeidssituasjon i en toårsperiode, sier seniorrådgiver Bjørn Otto Næss i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Samme fremgangsmåte ble brukt overfor ansatte som er blitt innplassert i nye stillinger og avdelinger. Mange av dem skal ha reagert kraftig på fremgangsmåten.

– Alle våre medlemmer signerte i frykt for at de kunne miste jobben om de ikke skrev under, sier Næss.

I ettertid har arbeidsgiver opplyst at ingen vil miste sin stilling ved ikke å svare.

Delta mener svarbrevet ikke er juridisk bindende for den ansatte og hevder den eksisterende arbeidsavtalen ikke er lovlig sagt opp og derfor ikke kan hevdes overdratt til ny arbeidsgiver ved årsskiftet.

Sotrabrua
Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Bryter med intensjonsavtalen

Det at hele 35 personer regnes som overtallige og er plassert i en ressursgruppe skaper også store reaksjoner. Årsaken er følgende formulering i intensjonsavtalen fra 2016:

«Alle tilsette har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si, men ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og ny arbeidsstad.»

Samme ordlyd er brukt i den endelige omstillingsavtalen for Fjell, Sund og Øygarden, datert 17. april 2018.

Prosjektrådmann Rune Lid fortalte på et møte i fellesnemnda mandag at den nye storkommunen vil ha 50 færre stillinger enn dagens tre kommuner har tilsammen.

15 er folk som slutter eller går av. De resterende 35 utgjør ressursgruppen.

– Ingen er oppsagt. Men i teorien kan det være slik at det er folk i ressursgruppen som ikke har kvalifisert seg til jobb i nye Øygarden kommune i 2022, sa Lid til fellesnemnda på mandagens møte.

Delta mener kommunen gjorde en stor brøler ved i forkant å love at ingen skulle miste jobben. Fagforeningen mener prosessen som nå er satt i gang derfor er i strid med garantien som ble gitt.

– I en slik prosess er det ikke unaturlig med overtallige. Men det var svært uheldig at kommunen kommuniserte et slikt budskap ut så tidlig, sier seniorrådgiver Næss.

På spørsmål om de ansatte i ressursgruppen vil miste jobben, og om det var feil av kommunene å love at ingen skulle miste jobben, svarer Rune Lid dette i en e-post til NRK:

«Ressursgruppen er etablert etter enighet, og det har vært en god prosess i forbindelse med etableringen av denne. Vi har fokus på å skape best mulig tenester for innbyggerne i Nye Øygarden kommune.»

– Fra fast jobb til engasjement

Kommunene har gjennomført samtaler med hver enkelt ansatt og kartlagt alle medarbeidernes kompetanse. Samtalene skal ha vært med nærmeste leder.

NRK har vært i kontakt med flere personer i ressursgruppen, men samtlige vegrer seg for å åpent fortelle hvordan de opplever situasjonen.

De oppgir frykt for sin egen fremtid som kommunalt ansatt hvis de står frem.

– Jeg opplever at jeg ikke har fast jobb lenger, men en tidsbegrenset arbeidsavtale, et engasjement. Vi lurer også på hvor vi skal være og hva vi skal jobbe med frem til 2022, sier en av de 35, under løfte om anonymitet.

En annen kommunalt ansatt, som ikke er med i ressursgruppen, mener prosessen er uheldig og bidrar til sviktende motivasjon foran kommunesammenslåingen.

– En ser konturene av en arbeidsgiverpolitikk som er langt mer kald og kynisk enn det som var lagt opp til i intensjonsavtalen. Alt de oppnår er å skape mye frustrasjon og usikkerhet.

Aud Karin Oen

OPPRØRT: SV-politiker Aud Karin Oen mener nye Øygarden burde ha klart å gjennomføre sammenslåingen uten at noen skulle frykte å miste jobben.

Foto: Sølve Rydland / NRK

SV-politiker: – Folk føler seg kassert

SVs Aud Karin Oen, som både sitter i kommunestyret i Øygarden og på fylkestinget, reagerer kraftig på kommunens håndtering av overtallighet.

– Dette er meget alvorlig, I intensjonsavtalen står det at ingen skal miste jobben. Nå er 35 personer overflødige. Hadde ikke Fjell hatt ansettelsesstopp, ville tallet vært 150, sier Oen, som også er leder for Utdanningsforbundet i Øygarden.

Hun har selv vært i kontakt med mange av de berørte og forteller om stor fortvilelse og usikkerhet hos ansatte som nå ikke vet om de har en fremtid i kommunen.

– De føler de er blitt satt i en gruppe hvor ingen har bruk for dem. De føler seg kassert, sier Oen.

SV-politikeren mener situasjonen lett kunne vært unngått.

– Verken Alver, Ullensvang eller fylkeskommunen Vestland har overtallige eller ressursgruppe. Ingen av dem har så mye bedre råd enn Øygarden, sier Oen.