NRK Meny

Klarsignal for ny tunnel

Vegdirektoratet har gitt klarsignal for at Askøypakken kan bygge Hetleviktunnelen med en stigning på 7 prosent. Tunnelen kan være klar for utlysing i entreprenørmarkedet rundt midten av 2017. Dagens fylkesveg 212 mellom Slettebrekka og Hetlevik holder svært lav standard, og er ikke egnet for å ta imot mer trafikk med ny boligutbygging i området.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.