NRK Meny
Normal

Søppelet ditt er den nye handelsvaren

Norsk meglerselskap tjener godt på at avfall fraktes rundt om i Europa. – God klimapolitikk når forbrenningsanlegg erstatter søppelfyllinger, mener Bellona.

Returkraft forbrenningsanlegg på Langemyr

SØPPELSELGER: Hvert år formidler Synnøve Bjørke og Rekom 150 000 tonn med restavfall fra Norge til Sverige. Nå har de også begynt å formidle avfall fra Storbritannia til Sverige.

Foto: Anne Torhild Nilsen

Synnøve Bjørke, adm. dir. i Rekom AS

SØPPELSELGER: Hvert år frakter Synnøve Bjørke og Rekom flere titusen tonn med avfall fra Norge til Sverige. Nå har de begynt å kjøpe søppel i Storbritannia.

Foto: Marit Hommedal

Meglerselskapet sørger for at avfall leveres med skip og på vei til forbrenningsanlegg i Sverige i stedet for å legges på søppelfyllinger (deponi) i Storbritannia.

Slik har det bergensbaserte selskapet Rekom funnet en ny gullgruve i internasjonal avfallstransport. I år sørger de for at 30.000 tonn restavfall fraktes med båt fra England og Irland til Sverige, der det blir brukt i forbrenningsanlegg til oppvarming av hus.

Rekom er ett av en håndfull norske selskap som tjener penger på å melge avfall (se faktaboks).

Fra før gjør selskapet det allerede stort på frakt av norsk avfall over grensen til Sverige. Hvert år fraktes 150.000 tonn norsk restavfall til ovnene i Sverige.

Hindrer metanutslipp

Vi ble overrasket da vi så tallene. Det er en betydelig klimagevinst i dette.

Karl Kristensen, Bellona

Nå satser de også på et annet lands søppel. Planen er å mangedoble sin avfallstransport fra Storbritannia til Sverige de neste tre årene. De ansetter folk og utvider virksomheten sin utenfor Norge, og hevder avfallsfrakten er et godt klimatiltak.

– Det smarte, spesielt mellom England og Sverige, er at vi hjelper to parter her, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Rekom.

Storbritannia legger nemlig i dag over halvparten av avfallet sitt på fyllinger. Der slipper det råtnende søppelet ut den kraftige klimagassen metan.

Slike avfallsdeponier ble forbudt i Norge i 2009, mens EU vil begrense eller forby avfallsdeponier i 2020.

– I England prøver man nå i økende grad å bli kvitt avfallet sitt, sier Bjørke, som heller vil gjøre penger på å frakte det over havet.

I mottakerlandet Sverige er man avhengig av avfallsimport, for å produsere nok elektrisitet og fjernvarme.

– Det svenske markedet mangler omtrent to millioner tonn med restavfall, som de har behov for til boligoppvarming. Det er stor etterspørsel etter brensel, og dermed er det svenskene som er villige til å ta minst betalt for å ta i mot avfallet, sier Bjørke.

Norsk restavfall lastes om bord i en trailer

VARMER SVENSKENE: Her lastes norsk restavfall om bord i en av Rekoms lastebiler i Førde, før det kjøres til Sverige for å gi svenskene fjernvarme. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Norske BIR kritisk

Men ikke alle syns at all avfallsfrakt er bra for klimaet.

– Det kan diskuteres om dette er bra for klimaet. Det er økonomien som teller, også når det gjelder avfall.

Det sier administrerende direktør Steinar Nævdal i det interkommunale avfallsselskapet BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap) i Hordaland.

Han sier BIR ikke har kapasitet til å ta imot mer avfall til forbrenning selv, men mener mer norsk avfall burde kunne forbrennes i Norge.

Derimot er han positiv til å frakte britisk avfall til forbrenning i Sverige i stedet for å legge det på klimaskadelige deponier.

Karl Kristiansen i Bellona

POSITIV: Karl Kristensen i Bellona sier de har blitt positivt overrasket over miljøgevinsten knyttet til søppelfrakt.

Foto: Daniel Sannum Lauten/Bellona

Han etterlyser mer kunnskap om miljøregnskapet ved å frakte avfall over landegrenser.

– Det har vært veldig lite etterspurt så langt.

Bellona: – Betydelig klimagevinst

Miljøorganisasjonen Bellona har blitt positivt overrasket over hvor klimavennlig det er å frakte britisk avfall til Sverige.

– Vi ble overrasket da vi så tallene. Det er en betydelig klimagevinst i dette, sier fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona.
I sum, selv med utslippene fra skipstransporten, sparer man 600 kg CO2-utslipp pr tonn som sendes til svenske forbrenningsanlegg i stedet for å legge det på britiske deponier.

Det viser en rapport Profu har laget for Avfall Sverige og Avfall Norge.

– Hvis vi skal ta på alvor at avfall er ressurser, så må vi akseptere at det flyttes på og kan sendes dit det er behov for det, sier Kristensen.

Bellona er derimot kritisk til at norsk restavfall blir fraktet med trailere til Sverige.

– Denne trafikken har naturligvis et ufordelaktig klimaregnskap og bør begrenses, Klimagevinst får man når man forbrenner restavfall fra land hvor det ellers ville blitt deponert, sier Kristensen.

For fire år siden fulgte NRK den 17 timer lange ferden fra en bæsjebleie i Norge til husvarme i Linköping i Sverige. Se videoen her:

Her følger vi en søppeltransport på dens 894 kilometers tur fra Bergen til gjenvinningsanlegget i Linköping i Sverige.

SE VIDEO: Slik blir norsk restavfall til strøm i Sverige.