NRK Meny
Normal

Kjemper for ny strålebehandling

Haukeland universitetssjukehus jobber nå med å få ny type strålebehandling. Den nye metoden gjør det mulig å stråle uten at pasienten får skader av behandlingen.

Ønsker ny måte å behandle kreft på

Haukeland universitetssjukehus jobber med å få en mer skånsom behandling for kreftpasientene. På bildet illustrerer avdelingsdirektør og overlege ved kreftavdelingen hvordan dagens behandling fungerer.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

– Norge er allerede sent ute. Protonbehandling er en annen type strålebehandling enn røntgenstråling. Den kan minke langtidsbivirkningene av kreftbehandling, sier avdelingsdirektør og overlege, Olav Mella.

I dag får de fleste kreftpasienter røntgenstråling, men Haukeland sykehus jobber med å få en mer skånsom behandling for kreftpasientene.

Skånsom behandling

Fordelen med protonbehandling er at det bare er selve svulsten som blir rammet, så lite som mulig av det normale vevet rundt blir skadd.

– I dag kan vi ikke tilby denne behandlingen i Norge og må derfor sende pasienter til protonbehandling i utlandet, sier Mella.

Avdelingsdirektør Olav Mella

Olav Mella er avdelingsdirektør og overlege ved kreftavdelingen.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Det er mange sykehus i Norge som mangler det mest moderne utstyret. Protonterapi er særlig gunstig for barn og unge voksne som da slipper leve med skader etter tradisjonell strålebehandling resten av livet.

– Poenget er presisjonsnivået. Å redusere skadeomfanget av behandling har en betydelig effekt for livskvalitet og livslengde, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

Oslo eller Bergen

I mange år og i mange utvalg er det laget utredninger om protonterapi i Norge. Første august er fristen for en ny utredning, og etter planen skal senteret være på plass i 2022.

Spørsmålet er om det skal ligge i Oslo, Bergen eller begge steder. Torgeir Michaelsen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet frykter nye utsettinger.

Doseplaner med fotoner og protoner sammenlignet

Bildet til venstre viser hvordan stråledosen fordeler seg i kroppen ved bruk av protonterapi, til høyre ser man dosefordeling ved standard strålebehandling.

Foto: Helse-Bergen

– Det har vært mange utredninger som er nødvendige. Jeg er opptatt av at det ikke er noen økonomiske grunner fra regjeringens side for å ytterligere utsette dette. Pasientene fortjener denne forsikringen, sier Michaelsen.

På Haukeland sykehus har det blitt satset en del på forsking og det er etablert et lite forskningsmiljø som forsker på ulike temaer innen protonterapi.

– Vi er godt i gang med dette arbeidet nå. Vi har bevilget penger til forberedelsen til etablering av protonterapi som helseregionene er i gang med, sier helseminister Bent Høie (H).

Stort faglig miljø

Haukeland sykehus har utarbeidet en plan for kompetansebygging i forbindelse med etablering av protonterapi. Dette skjer i tett samarbeid med UiB og HiB.

– Vi er klar med både plan for finansiering og tomt for bygget, sier administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen

Det planlegges å etablere protonanlegg i eller ved den gamle sykepleierskolen som ligger i området til Haukeland sykehus.

– Vi har et godt miljø sammen med Universitetet og Høyskolen i Bergen. vi har også en tomt ligget tett ved oss som vi allerede har anskaffet, sier Hansen.