Kjemper en tapt kamp mot fremmede planter

Fremmede hageplanter har invadert norsk natur og truer med å ta over for tradisjonelle arter. Enkelte steder er kampen tapt. – Vi har rett og slett ikke nok ressurser, sier Olav Overvoll hos Fylkesmannen i Hordaland.

Kjempespringfrø

KJEMPESPRINGFRØ: John Olav Kyte er i sving med å sprøyte meterhøye kjempespringfrø. Særlig denne arten er krevende å holde i sjakk, ifølge Ove Overvoll hos Fylkesmannen.

Foto: Njål Are Forthun

Du har kanskje ikke hørt om planter som kjempespringfrø, boersvineblom eller vestamerikansk hemlokk. De har til felles at de er blitt importert og plantet i norske hager og skoger, og nå er de i ferd med å invadere norsk natur.

De sprer seg så raskt og effektivt at de truer med å overta for tradisjonelle plantearter. Det bekymrer forskere og myndigheter. Men hos Fylkesmannen er det ikke tilstrekkelig med ressurser til å få bukt med spredningen.

– Vi kan ikke ta alt som finnes av fremmede arter rundt omkring, sier Olav Overvoll.

Skrekkscenario langs Vosso

På Voss kjemper Njål Forthun mot den meterhøye hageplanten kjempespringfrø som i disse dager slenger ut millioner av frø når frøkapslene sprekker.

Kjempespringfrø

KOM TILBAKE: Denne kolonien med kjempespringfrø har allerede blitt sprøytet. Nå trengs det en ny runde.

Foto: Njål Are Forthun

– Bare du kommer borti plantene kan du faktisk høre at det klikker i plantene og de kaster frøene. Den sprer seg lett og tar fullstendig overhånd, sier Forthun, daglig leder i Norsk landbrukstjeneste på Voss. I årevis har de prøvd å bli kvitt planten langs Vosso-vassdraget for å hindre at frøene blir spredd med elvevannet.

– Frøene kan følge elvestrømmen, bli skylt i land og begynne å vokse. Det er et skrekkscenario.

Har gitt opp

Kjempespringfrø finnes over hele Hordaland. Fylkesmannen innser at det ikke lar seg gjøre å fjerne plantene helt. Noen steder har de gitt opp.

– Blant annet i Vestbygdi. Der er det veldig bratt og vanskelig terreng. Så der ga vi vel egentlig opp. Nå konsentrerer vi oss om å hindre spredning heller enn å prøve å redusere forekomsten, sier Overvoll.

Kom med båten til Bømlo

På Bømlo har de problemer med boersvineblom, som er i ferd med å overta rundt Mosterhamn.

Boersvineblom

FIN Å SE PÅ: Boersvineblom er fin å se på, men er i ferd med å ta over på Bømlo.

Foto: Wikimedia commons

– Det kom to båter fra Europa på 1980-tallet. De skulle skifte lasteluker i Mosterhamn, og i disse var det jord. Det er sannsynligvis årsaken til at boersvineblom havnet her. Det er vanskelig å gardere seg mot slike blindpassasjerer, sier Overvoll.

Han har tro på at denne arten kan holdes i sjakk. Da er det verre med kjempespringfrø.

– Den krever mye større ressurser enn vi har til rådighet.

vestamerikansk hemlock

KJEMPEPROBLEM: Ove Overvoll hos Fylkesmannen tror vestamerikansk hemlokk kan konkurrere ut til og med granskogen.

Foto: Wikimedia Commons

Kjempeproble med kjempebartre

Men det største problemet Fylkesmannen kjemper mot er kjempebartreet som norske myndigheter importerte, i et feilslått forsøk på å hjelpe skogbruksnæringen.

– Vestamerikansk hemlokk vil på sikt sannsynligvis kunne endre hele landskapet. Konkurrere ut andre skogstyper som bjørkeskog, furuskog, granskog, til og med.

– Kan det være egnet for en dugnad blant folk å få bukt med disse plantene?

– Jeg tror nok ikke at det vil monne. Det må større, og målrettet innsats til for å holde det nede.