Kaosmøte om skulenedlegging: Vil behalda alle skulane

Det herskar full forvirring rundt kva vidaregåande skular som skal leggjast ned. SV støttar opposisjonen sitt forslag om å ikkje leggja ned nokon skular. – Useriøst, meiner posisjonspartia.

Videregående skoler

TRUGA: Austrheim, Hjeltnes, Fitjar og Rubbestadneset vidaregåande skular er nedleggingstruga.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Torsdag er opplæringsutvalet i Hordaland samla for å drøfta kva vidaregåande skular som skal leggjast ned.

Fylkesrådmannen har lagt fram ei omfattande kuttliste som inneber at mellom anna skulane i Etne, på Rubbestadnes, på Fitjar, på Hjeltnes og i Austrheim skal leggjast ned.

I møtet gjekk opposisjonspartia Frp Høgre, Venstre, MDG, og Raudt inn for å behalda dagens skulestruktur.

Også SV, som til no i perioden har fungert som støtteparti for posisjonspartia Ap, Sp og KrF annonserte i møtet at partiet vil støtta resten av opposisjonen.

Bakgrunn: Her er skulane som kan bli nedlagde

Parkerer posisjonspartia

Dermed kan den styrande koalisjonen i fylkeskommunen risikera å verta sett på sidelinja i ei av dei største politiske kampsakene i denne perioden.

Sjølv om fleirtalet i opplæringsutvalet torsdag røysta for å ikkje leggja ned skular, opnar forslaget for at skular likevel kan verta lagt ned.

– Dette må me sjå på fram mot fylkestinget i oktober, seier Roald Stenseide (Frp).

«Alternativ 0 kan ikke betraktes som et fullstendig forslag og av denne grunn vil opposisjonen frem mot neste fylkesutvalgsmøte evt fylkesting gjøre nødvendige justeringer, med ein tydelig distriktsprofil», heiter det i forslagsteksten frå opposisjonen.

Roald Steinseide og Emil Gadolin

HØGT POLITISK SPEL: Roald Stenseide (Frp) og opposisjonen kuppa fleirtalet framfor nasen på Emil Gadolin (Ap). Likevel er ingenting avgjort før fylkestinget møtest i oktober.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Nesten 2000 tomme plassar

Om ingen skular vert lagt ned vil det ifølgje fylkesadministrasjonen vera ein overkapasitet på over 2000 skuleplassar.

Skulesektoren i fylkeskommunen brukar i dag langt meir pengar enn det budsjetta legg opp til.

Les og: Desse fire avgjer skuleframtida til tusenvis av elevar

Tor Andre Ljosland som sitt i opplæringsutvalet for Kristeleg folkeparti meiner at forslaget frå opposisjonen er urealistisk. Men opnar likevel for forhandlingar.

– Opposisjonens forslag er useriøst. Men me er opne for å diskutera. Me som parti vil mellom anna behalda skulane på Fitjar og i Austrheim. Men det må skje innanfor økonomisk ansvarlege rammer, sa KrF-politikaren i møtet.

Håpar på forhandlingar

Politikarar frå både opposisjonen og posisjonspartia avrunda debatten med eit ønskje om tverrpolitiske forhandlingar fram mot fylkestinget.

– Det eg høyrer i debatten gjer at eg trur at me kan komma fram til noko på tvers av blokkene, seier Roald Stenseide (Frp).

Les nokre av sakene om dei omfattande skulenedleggingane i Hordaland:

Svein Heggheim i fylkesopplæringsutvalet

NEDERLAG: Fleirtalet i opplæringsutvalet forkasta heile skulebruksplanen til opplæringsdirektør Svein Heggheim (t.h.). Likevel vert det opna for at skular kan verta lagt ned.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Siste video

Meisterfinale på Brann stadion, ekstremistar på bygdene og eldre som må flyttast ut av kommunen for å få sjukeheimsplass. Dette er nokre stikkord for dagens sending. Programleiar Jan Børge Leirvik
Bergen stasjon, eller Jernbanestasjonen? Sterke meiningar i Vestlandsrevyen i dag. Her kan du også sjå at Bergen kommune vil ha folkedugnad mot bygningsforfall, og flyktningar slit med einsemd. 
Programleiar Jan Børge Leirvik.
På nytt vekker gatekunstner AFK oppsikt. Nå har han malt det som trolig er landets lengste «street art», laget av en enkelt kunstner.