– Store muligheter til å manipulere svaret

Steinar Mediaas, kommentator i NRK, mener at regjeringen vil få store muligheter til å manipulere det endelige svaret etter utvalgenes innstillinger.

Mediaas og Riis-Johansen

NRK-kommentator Steinar Mediaas påpeker at regjeringen fremdeles skal ta den endelige avgjørelsen i Hardanger-saken.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Flere av medlemmene i de fire utvalgene som skal vurdere sjøkabelalternativet er fra utlandet. Steinar Mediaas mener at dette gir utredningene større troverdighet, siden medlemmene dermed ikke er innblandet i norske forhold på noen måte.

Han understreker likevel at den endelige avgjørelsen er opp til regjeringen.

– Man må minne om at regjeringen ikke har satt bort denne avgjørelsen til noen uavhengig kommisjon. Så her ligger det store muligheter til å manipulere det endelige svaret.

LES OGSÅ: Oppretter fire sjøkabelutvalg

Flere problemer knyttet til mange utvalg

Mediaas mener at man må forutsette at utvalgene klarer å holde seg uavhengige og nøytrale i arbeidet, men at det finnes flere problemer knyttet til oppnevningen av fire utvalg.

– Det er opplagt at man har fått tak i meget habile og flinke folk både i og utenfor Norge, sier Mediaas. Men ved å hente så mange råd fra så mange utvalg, så splitter man opp avgjørelsen. Den blir fragmentert, og det betyr at det til syvende og sist kanskje blir vanskelig å få en helhetlig avgjørelse. Etter hvert vil regjeringen få fire utredninger, og de kan konkludere med ganske forskjellige ting.

Regjeringen sikre på sin utredning

– Hva håper ministeren og regjeringen å få ut av oppnevningen av disse utvalgene?

– Det virker som om ministeren mener at man har gjort et veldig grundig forarbeid i regjeringen allerede, men at man nå vil ha utvalg fordi man har vært utsatt for et betydelig politisk press.

– Men jeg syns jeg hører en tone som tyder på at de egentlig er ganske sikre på at dette er ting de har utredet allerede.

Mulighet for å berøre et femte departement

– Ett av utvalgene skal se på økonomien. Hva betyr dette?

– Dette er interessant. Hvis prisen på denne investeringen kommer over fem hundre millioner kroner, så skal hele saken inn for finansdepartementet, og da vet vi at det er samfunnsøkonomiske hensyn som skal tas.

– Finansdepartementet vil i så fall være det femte departementet som kommer inn i bildet.

LES OGSÅ: – Har lang erfaring og vil jobbe effektivt