KAN GÅ UTOVER ANDRE PROSJEKT:

Tyssetunnelen i Samnanger blir 208 millionar kroner dyrare enn budsjettert. Fylkesrådmann Rune Haugsdal seier budsjettsprekken kan få konsekvensar for andre vegprosjekt i Hordaland.