Kan få tilbud om gratis prevensjon

Kvinner mellom 20 og 24 år kan få tilbud om gratis prevensjon. Helsedirektoratet utreder en slik ordning på oppdrag fra Helsedepartementet.

P-piller

KAN BLI GRATIS: Kvinner mellom 20 og 24 år kan få gratis p-piller allerede fra neste år.

Foto: NRK

Gratis p-piller til alle kvinner mellom 20 og 24 år, det kan bli virkelighet allerede neste år. Helsedirektoratet utreder nå om denne ordningen bør innføres.

– Det departementet har bedt oss om nå er å se på effekten av forskjellige nivåer av subsidiering av prevensjon for kvinner, sier direktør helsedirektoratet Bjørn Inge Larsen.

LES: – Riktig at unge jenter får p-piller

– Vi må hindre uønskede svangerskap

Tidligere arbeiderparti-politiker og nå direktør i legemiddelforeningen Karita Bekkemellem mener det er viktig at regjeringen går inn for ordningen.

Karita Bekkemellem

Tidligere stortingspolitiker Karita Bekkemellem.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Vi ønsker å hindre uønskede svangerskap og vi vet at aborttallene i den aldersgruppen er altfor høy. Når vi har mulighet til å ta i bruk gode og trygge prenvensjonsmetoder så mener jeg at staten bør tilrettelegge for det.

I dag tilbys prevensjon gratis til kvinner mellom 16 og 19 år. Bakgrunnen for å utvide ordningen er blant annet et ønske om å redusere antall aborter blant kvinner tidlig i 20-årene.

– Det er den aldersgruppen av kvinner som har den høyeste aborttallene i Norge, og det er jo et mål å holde aborttallene lave, sier Larsen i helsedirektoratet.

Prislapp: Over 30 millioner

Helsedirektoratet har hatt gode resultater med prøveordningen der kvinner mellom 20 og 24 år får gratis prevensjon.

– Det som skjer er at de bruker mer langtidsvirkende prevensjonsmidler og da går også aborttallene ned.

Prislappen for ordningen er over 30 millioner kroner årlig, sier Larsen.

– Nasjonalt vil det ligge mellom 30 og 40 millioner så det er en betydelig utgift knyttet til dette tiltaket og det er helt rimelig at politikerne vurderer dette tiltaket opp i mot andre tiltak som det er behov for i helsetjenesten.