Sier ja til stort kraftverk her

NVE vil tillate bygging av et stort kraftverk i Tokagjelet i Kvam. Anlegget vil tilsvare størrelsen på syv mellomstore kraftverk.

Tokagjelet og Steinsdalselvi

SKAL PRODUSERE STRØM TIL FLERE TUSEN HUSSTANDER: Det nye storkraftverket vil kunne produsere strøm til 3700 husstander.

Foto: Geir Helge Johnsen

Denne uken ble det klart at NVE råder Olje- og energidepartementet til å gi Nordkraft Ving og Småkraft AS lov til å bygge Tokagjelet kraftverk.

Prosjektet er estimert til å koste 212 millioner kroner og byggingen vil ta om lag to år.

Strøm til 3700 husstander

Kraftverket vil kunne produsere strøm til 3700 husstander, og vil være en del av den nasjonale satsingen av fornybar energi.

Tokagjelet kraftverk er planlagt tilknyttet nettet via en cirka én kilometer lang ledning som skal kobles på den eksisterende kraftledningen mellom Samnanger og Øystese.

Fordelene og nytten ved bygging av Tokagjelet kraftverk er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser.

NVE i sin innstilling

Torbjørn Sneve er sjef for prosjektutvikling av vann i Nordkraft. Han er svært fornøyd med at NVE anbefaler at Nordkraft er selskapet som skal bygge Tokagjelet kraftverk.

– Storkraftverket skal kunne produsere 74 millioner kilowattimer per år. Til sammenlikning må man bygge syv middelstore småkraftverk, så det er et ganske stort prosjekt som er et godt bidrag til fornybarsatsingen, sier Sneve.

Det er ikke bare husstandene som vil kunne nyte godt av kraftverket.

– Forutsatt at kraftprisene går opp, er det klart at det vil bli god butikk også i et sånt prosjekt, sier Sneve.

Må redusere vannføringen

Det er Olje- og energidepartementet som skal gi endelig tillatelse til kraftverket. I sin innstilling skriver NVE:

«NVE mener at fordelene og nytten ved bygging av Tokagjelet kraftverk er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser.»

Et kraftverksprosjekt vil ofte kunne by på konsekvenser for nærliggende områder.

– Det vil alltid være konsekvenser i ulik grad ved bygging av et kraftverk. I dette tilfellet skal vi bruke vannet til å produsere energi og da må vi ta det bort fra elven på Kvamskogen. Vannet vil komme ut igjen nede på Neteland og Steine. Så på denne strekningen vil det blir mindre vann enn det er nå, sier Sneve.

Han regner derfor med at Nordkraft vil bli pålagt et minstevannsslipp, altså et krav om hvor mye vann som skal slippes ut i elven.

Herfra kommer saken til å gå videre til Olje- og energidepartementet. Det kan ta omtrent ett års tid før det blir klart at det er Nordkraft som får bygge Tokagjelet kraftverk.

– Er med på å ødelegge biologisk mangfold

Det er ikke alle som er like glade for at det skal bygges et nytt kraftverk .

I et brev til NVE gjør Naturvernforbundet det klart at de er svært kritiske til byggingen av Tokagjelet kraftverk.

«De to transformatorstasjonene med tilhørende kraftlinjer vil gjøre det lettere å bygge ut enda flere småkraftverk i et område som fra før er hardt utsatt for kraftutbygging, og som er med på å ødelegge biologisk mangfold og grunnlaget for fremtidig verdiskapning innen naturbasert turisme og friluftsliv.»

Naturvernforbundet understreker også at de håper det alternativet som gjør minst inngrep på naturen blir valgt.