Kamp om sjukepleiar-kompetanse

Sjukepleierutdanningane i Hordaland slåss om dei beste lærekreftene for å fylla opp professor-kvoten.

Kvart år blir det utdanna 400 nye sjukepleiarar ved dei fire sjukepleiarhøgskulane i Hordaland.

Men kompetansen blant lærekreftene har ikkje alltid vore god nok.

På god veg framover

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga starta hausten 2004 å sjå på kvaliteten til studieprogrammene i sjukepleie. Mange av utdanningssinstitusjonene oppfylte den gong ikkje NOKUT-krava,  men avdelingsdirektør i NOKUT, Tove Blytt Holmen forklarar at norsk sjukepleieutdanning har gjennomgått eit betydelig kvalitetsløft de siste årene.

- I samband med det har me sagt at minst 20 prosent av fagmiljøet skal ha den såkalla førstestillingkompetanse, seier Blytt Holmen. Førstestillingskompetanse vil seia professorat eller doktorgrad.

Krevande prosess

Vegen for sjukepleieutdanningane i distriktet har jobba hardt for å fyllast på kort tid, men høgskulen i Bergen meiner dei bør nå målet om 20 prosent førstestillingskompetanse .

- Det har vore krevande å få tak i folk på så kort tid, så seier det seg sjølv at det kostar mykje.

Ho meiner studentane kan vere tilfreds med den ekstrerne kvalitetssikringa.