NRK Meny
Normal

Glemte ark på pulten - utestengt fra studiet i et halvt år

Martin Seglen Baadshaug hadde et ark med notater på pulten før eksamen. Nå saksøker han staten etter å ha blitt utestengt i et halvt år fra all høyere utdanning som straff.

Martin Seglen Baadshaug

ADVOKATMAT: Martin Seglen Baadshaug skal bli jurist. Nå har han måtte få advokathjelp for å gå til sak mot behandlingen på juridisk fakultet.

Foto: Hilde Kristin Strand

– Jeg er sjokkert over behandlingen disse klagesakene får, sier jusstudentens advokat, Halfdan Mellbye, til NRK.no.

Den blivende juristen Martin Seglen Baadshaug har nå måtte bruke advokat for å gå til sak mot staten og jusutdanningen. Kunnskapsdepartementet er nå stevnet, forteller På Høyden, nettavisen for Universitetet i Bergen, i dag.

Tatt i kontroll

Bakgrunnen er eksamen i forvaltningsrett han tok for snart ett år siden. Baadshaug møtte til eksamen og gjorde klar for bokkontrollen som gjennomføres før hver eksamen.

Her sjekkes medbrakte lovsamlinger og hjelpemidler, men på Baadshaugs pult fant eksamensvaktene også et ark med notater.

– Gjenglemt, og en ren tabbe, men ikke juks, mente Baadshaug selv.

– Fusk, og grovt uaktsomt, har to klageinstanser nå slått fast.

– Legger ikke jukselappen midt på pulten

Det er soleklart at han ikke har jukset, mener advokaten.

– Dette er bare et hendelig uhell. Skal du jukse legger du ikke igjen jukselappen midt på pulten, sier Melbye.

– Bokgjennomgangen er ganske stressende for studentene. Da kan det skje at man legger igjen ting som man ikke skal legge igjen. Han la igjen dette arket med notater han skulle lese på rett før eksamen. Skal man jukse legger man ikke jukselappen midt på pulten.

Straffen på eksamensstryk og utestengelse fra all høyere utdanning i seks måneder, var altfor streng. Det står ikke i stil med feilen han gjorde, mener studenten selv.

– Det har vært fælt. Det har hengt over meg siden det skjedde, og saken slutter jo aldri. Men jeg kommer ikke til å gi meg på dette, sier han.

Mange lignende saker

Advokaten har blitt kontaktet av en rekke studenter som har opplevd samme behandling som studenten: Universitetet tar dem i juks, og de opplever i liten grad å bli hørt i klagebehandlingen.

– Jeg har minst ti saker gående akkurat nå, som er like. Felles for dem er at de i veldig liten grad får noen individuell behandling og at de ikke får en saklig, juridisk vurdering, sier Mellbye.

De mener universitetenes klageinstans, den felles klagenemnda, sin definisjon av «grovt uaktsomt» er altfor streng. Derfor er staten ved Kunnskapsdepartementet nå stevnet.

«Det er et alvorlig rettssikkerhetsmessig problem dersom studenten skal bli stigmatisert som fusker og utestengt et halvt år for handlinger som åpenbart ikke er fusk eller forsøk på fusk», skriver advokaten i et brev til Kunnskapsdepartementet.

– Jeg gir meg ikke

Baadshaug har fortsatt på studiet etter eksamenen, fordi utestengelsen ikke har trådd i kraft mens klagen behandles.

– Dette er en eksamen jeg tar opp igjen. Jeg har allerede karakter i faget, så det eneste dette står på er fuskestempelet.

– Nå blir det opp til å tingretten å avgjøre. Jeg gir meg i hvert fall ikke.

Tar stevningen til etterretning

– Det skjer noen ganger årlig at studenter stevner staten inn for retten som følge av utestengningsvedtak. Vi tar til etterretning at Kunnskapsdepartementet er stevnet i den aktuelle saken, opplyser ekspedisjonssjef Toril Johansson i en e-post til NRK.

Johansson er ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementets Universitets- og høgskoleavdeling. Hun ønsker ikke å kommentere Martin Seglen Baadshaugs sak nærmere.

– Siden dette er en sak som knytter seg til faglige vurderinger gjort ved UiB og av Felles klagenemnd, og som nå skal behandles av retten, har departementet på nåværende tidspunkt ingen kommentarer til den konkrete saken.

Videre i e-posten står det at departementet forutsetter at styret eller institusjonens klagenemnd og Felles klagenemnd foretar juridiske saklige og individuelle vurderinger av hvert enkelt tilfelle som kan resultere i utestenging for studenten, og fatter vedtak med et innhold som proporsjonalt svarer til forholdene som ligger til grunn for utestengingen.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Steffen Lie Skålevik etter 2-2 mot Tromsdalen