Jobbar for å hindre spreiing

Brannvesenet har røykdykkarar i innsats i brannen i Fana i Bergen. Det brenn i ein eldrebustad, der det er tre leilegheiter i same hus. Det brenn i den midterste og brannvesenet jobbar frå alle sider for å sløkke brannen. Det er uklart om det er folk i leilegheita.